Spisak i biografije predavača

februar 2015

Dejana Burzan, bibliotekar savetnik

februar 4th, 2015|

Kontakt ◦ Kabinet: 306 ◦ e-mail: dejanab at ff.uns.ac.rs ◦ telefon: 485 3981 Akademska karijera ◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Srpski jezik i lingvistika), 1999. ◦ Stručni bibliotekarski ispit (Biblioteka Matice

novembar 2012

april 2012

maj 2010

Ivana Simovljević, sekretar katedre

maj 13th, 2010|

Kontakt ◦ Kabinet:M11 ◦ e-mail: ivanas at ff.uns.ac.rs ◦ Telefon: 485-3917 Diplome ◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Srpski jezik i lingvistika, 2002. ◦ Specijalistička diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Srpski jezik

Violeta Rakić, bibliotekar savetnik

maj 13th, 2010|

Kontakt ◦ Kabinet: 96/3 ◦ e-mail: violeta at ff.uns.ac.rs ◦ Telefon: 485-3851 Diplome ◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Rumunski jezik i književnost i srpski jezik i književnost), 1989. ◦ Stručni bibliotekarski

Karlo Bala, asistentKarlo Bala, asistent

maj 13th, 2010|

Kontakt ◦ Kabinet: 281/2,5 ◦ e-mail: kbalayu at gmail.com ◦ Telefon: 485-3918 Akademska karijera ◦ 2013-2014. godine izabran u zvanje asistenta iz uže naučne oblasti informatika. Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet

dr Zoltan Geler, docentZoltan Geler, docent

maj 13th, 2010|

Kontakt Kabinet: 281 e-mail: zoltang@ff.uns.ac.rs Telefon: 485-3918   Akademska karijera 2016 - Izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Informatika u društvenim i humanističkim profilima, Odsek za medijske studije, Univerzitet u

Dragana Prodanović, stručna saradnica

maj 13th, 2010|

Kontakt ◦ Kabinet: 280 ◦ e-mail: pro_dragana@open.telekom.rs ◦ Telefon: 485-3928 Diplome ◦ 2007/2008. Sudent Master studija, modul Primenjena lingvistika, podmodul Obrada teksta, lektura i redaktura, na odseku za Srpski jezik i književnost

mr Zlatomir Gajić, asistentmr Zlatomir Gajić, asistent

maj 13th, 2010|

Kontakt - kabinet: 200/II - e-mail: zlatomirgajic@yahoo.com, zlatomirgajic@ff.uns.ac.rs - telefon: 021/455-602   Akademska karijera   - 2016. godine: izbor u zvanje asistenta, uža naučna oblast Novinarstvo, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi