Kontakt
◦ Kabinet: 306
◦ e-mail: dejanab at ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 485 3981

Akademska karijera
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Srpski jezik i lingvistika), 1999.
◦ Stručni bibliotekarski ispit (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad), 2004.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Baza podataka serijskih publikacija
◦ Informaciona delatnost
◦ Bibliotekarstvo, bibliografija
◦ Web prezentacija biblioteka
◦ Izdavačka delatnost u Srbiji
◦ Prevođenje i lektorisanje

Bibliografija
◦ Erih From, Umeće ljubavi, Beograd, Mono manjana, 1999, 168 str.
◦ Srpski jezik i lingvistika u Godišnjaku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (1956-2002), Novi Sad, 2004 (u pripremi).