Kontakt
◦ Kabinet: 280
◦ e-mail: pro_dragana@open.telekom.rs
◦ Telefon: 485-3928

Diplome
◦ 2007/2008. Sudent Master studija, modul Primenjena lingvistika, podmodul Obrada teksta, lektura i redaktura, na odseku za Srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
◦ 2004. Diploma profesora srpskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Akademska karijera
◦ 2008. Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama iz predmeta: Novinarski žanrovi I i Novinarstvo u štampanim medijima

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ novinarstvo
◦ obrada teksta

Profesionalne reference
– 1998/1999. novinar saradnik u listu „Nezavisni vojvođanski građanski nedeljnik“, Novi Sad
– 2001. i 2002. lektor i korektor u „Građanskom listu“, Novi Sad
– 2002–2006. lektori korektor, 2006–2008. redaktor u Novinsko-izdavačkoj kompaniji „Color Media International“Kontakt
◦ Kabinet: 94/2,5
◦ e-mail: pro_dragana@open.telekom.rs
◦ Telefon: 485-3917

Diplome
◦ 2007/2008. Sudent Master studija, modul Primenjena lingvistika, podmodul Obrada teksta, lektura i redaktura, na odseku za Srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
◦ 2004. Diploma profesora srpskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Akademska karijera
◦ 2008. Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama iz predmeta: Novinarski žanrovi I i Novinarstvo u štampanim medijima

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ novinarstvo
◦ obrada teksta

Profesionalne reference
– 1998/1999. novinar saradnik u listu „Nezavisni vojvođanski građanski nedeljnik“, Novi Sad
– 2001. i 2002. lektor i korektor u „Građanskom listu“, Novi Sad
– 2002–2006. lektori korektor, 2006–2008. redaktor u Novinsko-izdavačkoj kompaniji „Color Media International“