Nastavnik
doc. dr Dubravka Valić Nedeljković

Saradnik
mr Dejan Pralica, asistent

Status predmeta
Izborni predmet u VIII semestru

Broj ESPB: 4

Cilj predmeta
Sticanje osnovnih znanja o prezentaciji delatnosti crkava i verskih zajednica u medijima; sticanje praktičnih znanja i medijskih veština za kreiranje verskog programa u elektronskim medijima.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
1. Predrasude i stereotipi o crkvama i verskim zajednicama.
2. Upravljanje u crkvi, ustrojstvo crkava i verskih zajednica, sličnosti i razlike.
3. Sveštenoslužitelji i njihovi činovi u crkvama i verskim zajednicama.
4. Modeli oslovnjavanja u crkvama i verskim zajednicama.
5. Relevantni praznici u crkvama i verskim zajednicama.
6. Pregled modela verskih i neverskih medija koji neguju religijske sadržaje.
7. Distinktivna obeležja u formatiranju nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija sa fokusom na verski program.
8. Verska tema od javnog intersa u neverskim medijima (kako odabrati verski dogadjaj).
9. Iskustva medija iz sveta.
10. Profesionalno izveštavanje o religiji.
11. Internet kao izvor informacija za izveštavanje o crkvama i verskim zajednicama.
12. Poslanice crkvenih velikodostojnika u medijskoj komunikaciji.
13. Direktni prenosi proslava najznačajnijih verskih praznika.
Praktična nastava:
Izveštavanje o delatnostima crkava i verskih zajednica, programiranje i formatiranje verskih rubrika/specijalnih izdanja u novinama, verskih emisija u elektronskim neverskim medijima.

Literatura
Valić Nedeljković, D. (1999). Radijski intervju. Beograd : Zadužbina Andrejević.
Karanović, S. (2003). Pravoslavni, katolički, islamski, jevrejski i protestantski pojmovnik. Beograd : Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.
Pralica, D. (2006). Religijski i ideološki diskurs u poslanicama Srpske pravoslavne crkve. Religija i tolerancija br. 5. Novi Sad : Centar za empirijska istraživanja religije.
Savić, S. (1996). Religijski diskurs. Osnovni principi prevodjenja religijske terminologije. Novi Sad : Pokrajinski sekretarijat za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, upravu i propise.
Stojković, S. (2005). Verska tema u laičkim medijima. Zbornik Crkve, verske zajednice, mediji i demokratija. Novi Sad : Novosadska novinarska škola.
Stokanović, D. (2005). O verskim sadržajima u javnim medijima. Zbornik Crkve, verske zajednice, mediji i demokratija. Novi Sad : Novosadska novinarska škola.
Tomanić, M. (2001). Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj. Beograd : Medijska knjižara Krug.