Kontakt
◦ Kabinet:M11
◦ e-mail: ivanas at ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3917

Diplome
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Srpski jezik i lingvistika, 2002.
◦ Specijalistička diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Srpski jezik i lingvistika, 2006.
◦ Diploma master studija Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Srpski jezik i lingvistika, 2009.

Članstvo u udruženjima:
◦Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije
◦C.E.R.I.P.

Bibliografija:
◦ Ivana Simovljević (2002), Leksika narodnih verovanja u rečniku Matice srpske, (U: Prilozi proučavanju jezika), Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 33, 182-198
◦ Ivana Simovljević (2007), Leksika tradicionalne kulture u čitanci za osmi razred osnovne škole, (U: Zbornik radova sa seminara Unapređivanje nastave srpskog jezika i književnosti), Novi Sad, Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 159-167
◦ Simovljević Jokić, Ivana, Lazić Konjik, Ivana (2011), Stavovi Petrovaradinaca prema mesnom govoru i standardnom jeziku (U: Govor Novog Sada. Sv. 2, morfosintaksičke, leksičke i pragmatičke osobine) Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2011. – (Lingvističke sveske; 9)
◦ Simovljević Jokić, Ivana, Antić, Marina (2011) Novosadski grafiti, (U: Govor Novog Sada. Sv. 2, morfosintaksičke, leksičke i pragmatičke osobine) Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2011. – (Lingvističke sveske; 9).
◦ Ivana Simovljević Jokić, (2011) Leksika tradicionalne kulture u nastavi srpskog jezika i književnosti, Prosvetni magazin 4, wwww.obrazovnokreativnicentar.com
-Ivana Simovljevic (2011) Teškoće u tumačenju leksike narodne tradicije u lektiri nižih razreda Osnovne škole. Primenjena lingvistika, Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije i Filozofski fakultet, str.343-350