slika SINKOVIC.jpg

Kontakt
◦ Kabinet: 281
◦ e-mail: sinkovics at gmail.com

Akademska karijera
◦  2014 – stručni saradnik za užu naučnu oblast novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama iz predmeta: Sport i mediji, Novinarstvo i politika, Izveštavanje o prirodnim  i izazvanim katastrofama i nesrećama, Istraživačko novinarstvo (vežbe i novinarska radionica – radio), Debata, Desk i redakcije, Novinarski žanrovi 1. Demonstrator na mađarskom jeziku. (Novinarski žanrovi 1, Novinarski žanrovi 2)
◦ 2012 – Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
◦ 2009-2012 – demonstrator na mađarskom jeziku (Novinarski žanrovi 1, Novinarski žanrovi 2, Radijsko novinarstvo)
◦ 2009 – diplomirani novinar – Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi Sad

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ novinarstvo
◦ radijsko novinarstvo
◦ analiza medijskog diskursa

Objavljeni članci u stručnim časopisima
– Šinković, N.(2010): Novinar i još po nešto.  Link, god. IX, broj 90-92, str.42  UDK:376.74-054.57
– Šinković, N. (2011): Nacionalne manjine – tabu? Link, god.X broj 94, str.20 UDK: 654.195 (497.113):323.1
– Šinković, N. (2013): „Мađarska reč“: Od opozicije do pozicije. Medijski dijalozi – Časopis za istraživanje medija i društva Vol. VI, No.16. Istraživački medijski centar, Podgorica. str.481-490. UDK:070.484:323.(497.113)
– Šinković, N. (2014): Medijska nezavisnost u ogledalu parlamentarnih izbora u Srbiji –primer lista „Mađar so“Vol. VII, No.19. Istraživački medijski centar, Podgorica. str.317-324. UDK: 070:324:323.15(497.11)
– Šinković, N. (2014): Rezultati monitoringa nedeljnika na mađarskom jeziku „Magyar Szó“ tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine. Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile – medijski monitoring predizborne kampanje. Časopis “Medijska sfera” br.7, Novosadska novinarska škola. Novi Sad.str. 68-78. UDK: 32:659.3(=511.141)(497.113)
– Šinković, N. (2014): Rezultati monitoringa informativnog programa Radio Novog Sada Redakcije programa na mađarskom jeziku, “Délutáni Híradó” tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine. Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile – medijski monitoring predizborne kampanje. Časopis “Medijska sfera” br.7, Novosadska novinarska škola. Novi Sad.str. 78-85.UDK: 342.849.2:323.1]:654.191(497.113 Novi Sad)
– Šinković, N. (2014): Rezultati monitoringa informativnog programa Radio Subotice redakcije programa na mađarskom jeziku tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine. Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile – medijski monitoring predizborne kampanje. Časopis “Medijska sfera” br.7, Novosadska novinarska škola. Novi Sad.str. 85-90. UDK: 342.849.2:323.1]:654.191(497.113 Subotica)
– Šinković, N. (2014): Rezultati monitoringa internet stranice Savez vojvođanskih Mađara tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine. Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile – medijski monitoring predizborne kampanje. Časopis “Medijska sfera” br.7, Novosadska novinarska škola. Novi Sad.str. 90-94. UDK: 004.738.5:

[32.019.51:654.19(497.113)“2014″
– Šinković, N. (2014): Rezultati monitoringa informativnog programa Televizije Kovačica redakcije programa na mađarskom jeziku tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine. Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile – medijski monitoring predizborne kampanje. Časopis “Medijska sfera” br.7, Novosadska novinarska škola. Novi Sad.str. 95-96. UDK: 342.849.2:323.1]:654.197(497.113 Kovačica)
– Šinković, N. (2014): Rezultati monitoringa emisije „Napjaink“ redakcije programa na mađarskom jeziku TV Vojvodina tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine. Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile – medijski monitoring predizborne kampanje. Časopis “Medijska sfera” br.7, Novosadska novinarska škola. Novi Sad.str. 97-102. UDK: 32:654.197(=511.141)(497.113)“2014″
– Šinković, N. (2014): Rezultati monitoringa informativnog programa Radio-televizije Vojvodine redakcije programa na mađarskom jeziku tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine. Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile – medijski monitoring predizborne kampanje. Časopis “Medijska sfera” br.7, Novosadska novinarska škola. Novi Sad.str. 103-107. UDK: 342.849.2:654.197(497.113)“2014″

Publikacije u zbornicima radova
– Šinković, N. (2010): Statut Vojvodine u odabranim dnevnim novinama od regionalnog i nacionalnog značaja. Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju – Zbornik radova. Filozofski Fakultet, Novi Sad. str.67 UDK: 353(497.113)(060.13)
– Džanović, A, Šinković, N. (2014): Mediji i njihova uloga u procesu utvrđivanja odgovornosti. Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu-  Zbornik radova. Filozofski fakultet, Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad.str.211-226. UDK 316.774.23:323(497.1)”1991-2000”
UDK 316.48:316.77(497.1)”1991-2000”

Profesionalne reference
– 2011 –  dopisnik Radija Slobodna Evropa – beogradsko dopisništvo, Balkan servis
– 2011 –  honorarni saradnik lista „Blic“ – dodatak na mađarskom jeziku „Edeš othon“ („Slatki dome“)
– 2009 -2012 –  novinar Radija Novi Sad – program na mađarskom jeziku
– 2008 – honorarni saradnik Televizije Vojvodine
– 2000 – 2007 – honorarni saradnik Radija Bačka Topola

Nаgrаde i priznаnjа
– 2012: Godišnja nagrada Nezavisnog društva novinara Vojvodine
– 2011:  Pohvаlа zа ostvаrene domete u rаdijskom novinаrstvu – Novosаdskа novinаrskа školа i Grаd Novi Sаd
– 2010: Specijаlnа diplomа zа nаjbolji rаdijski prilog zа promovisаnje tolerаncije i interkulturаlnosti – Jаvni rаdio servis Rumunije
– 2010: From A to B  – TransEuropa Journalism Award – koаutor člаnkа koji je proglаšen zа nаcionаlnog pobednikа u Mаđаrskoj
– 2009: Nаgrаdа zа nаučni i stručni rаd – Univerzitet u Novom Sаdu

Članstvo u stručnim udruženjima
Član Nezavisnog društva novinara Vojvodine