Prijemni ispit za upis kandidata na prvu godinu redovnih akademskih studija na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu biće održan 1. jula u prostorijama Fakulteta, u Ulici Dr Zorana Đinđića 2. Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita biće obavljeno 22, 23. i 24. juna od 9 do 13h u Amfiteatru Fakulteta.

Prilikom prijavljivanja na konkurs za polaganje prijemnog ispita potrebno je priložiti sledeća dokumenta: svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole; diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od 6 meseci) i originalan dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (7.000,00 dinara). Broj žiro računa Filozofskog fakulteta je 840-1712666-26, broj modela je 97, a poziv na broj za Odsek za medijske studije je 4418.

Detalji konkursa za polaganje prijemnog ispita dostupni su na sledećem linku.

Sve informacije o polaganju prijemnog ispita na Odseku za medijske studije nalaze se na ovom linku.