Prijemni ispit na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu biće održan u petak, 1. jula, u 9h u prostorijama ove ustanove, u Amfiteatru i učionici 107 na prvom spratu. Ispit će biti podeljen u dva dela: test opšte kulture koji će početi u 9h i test maternjeg jezika koji će početi u 10.45h.

Raspored kandidata po učionicama biće istaknut na oglasnoj tabli Odseka. Kandidati će moći da polažu prijemni ispit isključivo nakon identifikacije putem odgovarajućeg dokumenta, lične karte ili pasoša (samo za strane državljane). Identifikacija kandidata i ulazak u učionice će početi u 8.45h.  Odgovori na pitanja u testovima će se uvažavati samo ukoliko su napisani hemijskom olovkom.

Sve službene informacije o prijemnom ispitu, rezultatima i upisu kandidata potražite na sledećem linku.