Radionica koja se bavila problemom plagiranja pod nazivom “Plagiranje i samoplagiranje” održana je juče na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u okviru međunarodne naučne konferencije “Mostovi medijskog obrazovanja”. Predavanje je održala docentkinja na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, dr Viktorija Car, sa ciljem podizanja svesti o akademskoj pismenosti, odnosno upoznavanja auditorijuma sa tim koliko je bitno pisati akademske radove uz poštovanje pravila citiranja.

Viktorija Car je najpre predstavila nekoliko besplatnih softvera kao što su “Zotero”, “Docear” i “Mendeley” koji omogućavaju proveru autentičnosti tekstova plagijata, ali imaju i drugu svrhu – pretraživanje radova na temu o kojoj se piše. Predavačica je istovremeno naglasila da više nema izgovora da je komlikovano proveriti reference literature. Jedini problem ovih sajtova je što su povezani samo sa internetom i ne mogu da pretraže izvore koji nisu dostupni  tim putem.

– Kada govorimo o najčešćem obliku akademskog nepoštenja, kao što je plagiranje, do problema često dolazi pri navođenju izvora. Izvore moramo navesti uvek, bez obzirana šta su oni i kakvi su, i da li nam se čine više ili manje važnim – ukazala je Viktorija Car i dodala da čak i već navođen izvor u tekstu uvek mora da bude istaknut.

Drugi deo predavanja odnosio se na samoplagiranje. Usledilo je objašnjenje da čak i ukoliko se određeni deo teksta preuzima iz sopstvene disertacije, ili čak sa svog bloga, i taj izvor takođe mora da bude naveden ravnopravno kao i bilo koji drugi. U zaključku je kao glavni uzrok plagiranja navedeno okruženje, koje naučnu zajednicu uglavnom podstiče na razmišljanje da je napraviti plagijat u redu, sve dok to isto čini i neko drugi, ko vas okružuje, što je, naravno, potpuno pogrešno.

Ivana Janjić i Isidora Bijelić

Foto: Isidora Marković