FILOZOFSKI FAKULTET
ODSEK: MEDIJSKE STUDIJE

RASPORED ČASOVA U LETNJEM SEMESTRU AKADEMSKE 2015.16. GODINE Šef Odseka doc.dr Dejan Pralica

1. GODINA VREME PREDMET NASTAVNIK / SARADNIK VRSTA NASTAVE UČIONICA
Ponedeljak

Utorak 9.00-10.30 Fonetika rusinskog jezika prof. dr MIhajlo Fejsa p 204
10.30-12.00 Fonetika rusinskog jezika Aleksandar Mudri, asistent v 204
10.30-12.00 Sociologija masovne kulture prof. dr Žolt Lazar/doc Dušan Ristić p 307
12.00-13.30 Maternji jezik 2 srpski doc. dr Gordana Štrbac p P25
13.30-15.00 Maternji jezik 2 srpski doc. dr Gordana Štrbac v grupa 1 208
15.00-16.30 Maternji jezik 2 srpski doc. dr Gordana Štrbac v grupa 2 307
Sreda 10.30-12.00 Novinarski žanrovi 1 prof. dr Dubravka Valić Nedeljković p 108
12.00-13.30 Komunikologija 2 Dragana Prodanović, stručna saradnica v grupa 2 115
15.00-16.30 Komunikologija 2 Dragana Prodanović, stručna saradnica v grupa 1 115
16.30-18-00 Novinarski žanrovi Norbert Šinković, stručni saradnik v grupa a 110
Četvrtak 9.00-10.30 Novinarski žanrovi Smiljana Milinkov, asistentkinja v grupa b 116
10.30-12.00 Novinarski žanrovi Smiljana Milinkov, asistentkinja v grupa v 122
9.00-10.30 Maternji jezik 2 mađarski doc. dr Eleonora Kovač Rac p 254
15.00-16.30 Komunikologija 2 doc. dr Jelena Kleut p 238
19.30-21.00 Maternjij jezik 2 mađarski Vilma Tiškei, mast, asistent v 322
Petak 10.30-12.00 Novinarska etika prof. dr Željko Kaluđerović v 300

2. GODINA VREME PREDMET NASTAVNIK / SARADNIK VRSTA NASTAVE UČIONICA
Ponedeljak
10.30-12.00 Stilistika mr Nevena Varnica Nenin v grupa 2 307
13.30-15.00 Stilistika mr Nevena Varnica Nenin v grupa 1 111
16.30-18.00 Maternji jezik 4 srpski dr Strahinja Stepanov p 307
Utorak
9.00-10.30 Novinarstvo u štampanim medijima Dragana Prodanović, stručna saradnica v b 116
10.30-12.00 Novinarstvo u štampanim medijima Dragana Prodanović, stručna saradnica v grupa a 116
12.00-13.30 IP 5 Uvod u politiku Pajvančić Ana p 111
13.30-14.15 Stilistika prof. dr Mirjana Stefanović p 107
Sreda 9.00-10.30 IP5 Psihologija javnog mnjenja doc. dr Vladimir Mihić, p 122
10.30-11.15 IP5 Psihologija javnog mnjenja Bojana Bodroža, asistentkinja v 122
13.30-15.00 Novinarstvo u štampanim medijima Dragana Prodanović, stručna saradnica nr grupa a M11
16.30-18.00 Savremeni politički sistemi doc. dr Jovana Čikić p 307
Četvrtak 11.15-12.00 IP 5 Uvod u politiku Pajvančić Ana v 101
12.00-13.30 Maternji jezik 4 srpski mr Strahinja Stepanov v grupa 1 116
13.30-15.00 Maternji jezik 4 srpski mr Strahinja Stepanov v grupa 2 116
Petak 10.30-12.00 Novinarstvo u štampanim medijima mr Brankica Drašković, asistentkinja nr grupa v P7
12.00-13.30 Novinarstvo u štampanim medijima Dragana Prodanović, stručna saradnica v grupa v 307
13.30-15.00 Novinarstvo u štampanim medijima Dragana Prodanović, stručna saradnica nr grupa b 307
15.00-16.30 Novinarstvo u štampanim medijima doc. dr Vladimir Barović/mr Dinko Gruhonjić, nastavnik veština/prof. dr Dubravka Valić Nedeljković p 102

3. GODINA VREME PREDMET NASTAVNIK / SARADNIK VRSTA NASTAVE UČIONICA
Ponedeljak 9.00-10.30 Тelevizijsko novinarstvo Marina Fratucan, stručna saradnica v grupa b 115
10.30-12.00 Тelevizijsko novinarstvo mr Brankica Drašković, asistentkinja v grupa v 115
12.00-14.15 Тelevizijsko novinarstvo mr Brankica Drašković, asistentkinja nr r grupa a 115
15.45-17.15 IP 8 Fotografija i mediji prof. dr Dubravka Lazić p 116
17.15-18.00 IP 8 Fotografija i mediji Vukašin Živaljević, stručni saradnik v 116
Utorak 11.15-13.30 Televizijsko novinarstvo Marina Fratucan, stručna saradnica nr grupa b 115
13.30-15.00 Analiza medijskog diskursa doc dr Dejan Pralica v grupa b 116
15.00-16.30 Analiza medijskog diskursa doc dr Dejan Pralica v grupa a 116
16.30-18.00 Analiza medisjkog diskursa doc dr Dejan Pralica v grupa v 116
Sreda
9.00-10.30 IP 8 Izveštavanje o drugom mr Dinko Gruhonjić, nastavnik veština p 116
10.30-11.15 IP 8 Izveštavanje o drugom Smiljana Milinkov, asistentkinja v 116
12.00-13.30 Internetsko novinarstvo Karlo Bala, mast, asistent/ mr Zlatomir Gajić, stručni saradnik v grupa v 122
13.30-15.00 Internetsko novinarstvo Karlo Bala, asistent/ mr Zlatomir Gajić, stručni saradnik v grupa a 122
Četvrtak 9.00-9.45 Analiza medijskog diskursa prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, p 340
9.45-10.30 Internetsko novinarstvo mr Dinko Gruhonjić, nastavnik veština p 107
12.45-15.00 Televizijsko novinarstvo mr Brankica Drašković, asistentkinja nr grupa v 115
Petak 10.30-12.00 Televizijsko novinarstvo Marina Fratucan, stručna saradnica v grupa a 115
12.00-13.30 Internetsko novinarstvo Karlo Bala, asistent/ mr Zlatomir Gajić, stručni saradnik v grupa b 122
16.30-19.30 Televizijsko novinarstvo dr Tena Perišin, vanr. prof. p 115
Subota 12.00-13.30 Televizijsko novinarstvo dr Tena Perišin, vanr. prof. p 115

4. GODINA VREME PREDMET NASTAVNIK / SARADNIK VRSTA NASTAVE UČIONICA
Ponedeljak
Utorak 9.45-11.15 IP 13 Mediji i verske zajednice Smiljana Milinkov, asistentkinja v 115
13.30-14.15 IP 13Odnosi s javnošću prof. dr Nebojša Majstorović p 115
14.15-15.45 IP13Odnosi s javnošću dr Jelena Matanović v 115
16.30-18.00 Istraživačko novinarstvo Norbert Šinković, stručni saradnik v g v 116
18.00-19.30 Istraživačko novinarstvo Norbert Šinković, stručni saradnik v g b 116
Sreda 12.00-12.45 IP 13 Mediji i verske zajednice prof. dr Dubravka Valić Nedeljković p 125
15.45-16.30 IP12Mediji i medicinska etika prof. dr Damir Smiljanić p 116
16.30-18.00 IP12Mediji i medicinska etika Lazar Atanasković v 116
Četvrtak 10.30-11.15 IP 12 Debata prof. dr Dubravka Valić Nedeljković p 115
11.15-12.45 IP 12 Debata Norbert Šinković, stručni saradnik v 115
13.30-15.00 Istraživačko novinarstvo Norbert Šinković, stručni saradnik v g a 126
15.00-16.30 Medijsko pravo doc dr Dejan Pralica p 102
Petak 10.30-12.00 Istraživačko novinarstvo doc. dr Vladimir Barović p P25
12.00-14.15 Istraživačko novinarstsvo Marina Fratucan, stručna saradnica nr TV 115
13.30-15.45 Istraživačko novinarstvo mr Zlatomir Gajić, stručni saradnik nr štampa 122
14.15-16.30 Istraživačko novinarstvo Norbert Šinković, stručni saradnik nr radio 115

RASPORED ČASOVA NA MASTER STUDIJAMA U LETNJEM SEMESTRU 2015/2016. GODINE

MASTER VREME PREDMET NASTAVNIK / SARADNIK VRSTA NASTAVE UČIONICA
Ponedeljak
Utorak 19.30-21.00 Novi vizuelni i elektronski mediji mr Brankica Drašković, asistentkinja v 115
18.00-19.30 Novi vizuelni i elektronski mediji Dragan Živančević, red.prof. p 115
Sreda 17.15-18.45 Savremeni medijski sistemi doc. dr Jelena Kleut v 127
Četvrtak 18.00-19.30 Savremeni medijski sistemi doc. dr Dejan Pralica p 102

Petak
15.45-17.15 Elektronsko izdavaštvo mr Zlatomir Gajić, stručni saradnik v 122
16.30-18.00 Medijski javni servisi prof. dr Rade Veljanovski p 116
18.00-19.30 Medijski javni servisi Smiljana Milinkov, asistentkinja v 116
Subota 11.00-14.00 Elektronsko izdavaštvo prof. dr Vladislava Gordić Petković p 116