Dan Termin Studijski program Učionica Predmet Nastavnici i saradnici Godina Nastava Grupa
PON 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Uvod u novinarstvo Prodanović Dragana 1 Vežbe B
PON 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Uvod u novinarstvo Prodanović Dragana 1 Vežbe C
UTO 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Uvod u novinarstvo Prodanović Dragana 1 Vežbe A
UTO 15:00 – 15:45 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Istorija novinarstva Gajić Zlatomir 1 Vežbe A
UTO 15:45 – 16:30 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Istorija novinarstva Gajić Zlatomir 1 Vežbe B
SRE 09:00 – 09:45 OAS ŽURNALISTIKA 254 (123/II 1/2) (20 mesta) Mađarski jezik 1 – Pravopis sa kulturom izražavanja dr Kovač-Rac Eleonora 1 Predavanja sve grupe
SRE 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Srpski jezik 1: ortoepija i ortografija IP dr Ajdžanović Milan 1 Vežbe A
SRE 09:45 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 254 (123/II 1/2) (20 mesta) Mađarski jezik 1 Pravopis sa kulturom izražavanja IP dr Kovač-Rac Eleonora 1 Predavanja sve grupe
SRE 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Srpski jezik 1: ortoepija i ortografija IP dr Ajdžanović Milan 1 Vežbe B
SRE 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 108 (26/I) (98 mesta) Komunikologija 1 dr Kleut Jelena 1 Predavanja sve grupe
SRE 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Komunikologija 1 dr Kleut Jelena 1 Vežbe B
SRE 15:00 – 16:30 OAS ŽURNALISTIKA 107 (25/I) (98 mesta) Srpski jezik 1: ortoepija i ortografija IP dr Ajdžanović Milan 1 Predavanja sve grupe
SRE 16:30 – 18:00 OAS ŽURNALISTIKA P8 MALA SALA (20 mesta) Komunikologija 1 dr Kleut Jelena 1 Vežbe A
ČET 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 101 (48/I) (70 mesta) Uvod u novinarstvo dr Valić-Nedeljković Dubravka 1 Predavanja sve grupe
ČET 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 254 (123/II 1/2) (20 mesta) Mađarski jezik 1 – Pravopis sa kulturom izražavanja Biro Ana 1 Vežbe sve grupe
ČET 10:30 – 11:15 OAS ŽURNALISTIKA 122 (37/I) RAČUNARSKA UČIONICA (30 mesta) Informatika dr Geler Zoltan 1 Predavanja A
ČET 11:15 – 12:45 OAS ŽURNALISTIKA 122 (37/I) RAČUNARSKA UČIONICA (30 mesta) Informatika Bala Karlo 1 Vežbe A
ČET 12:45 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 122 (37/I) RAČUNARSKA UČIONICA (30 mesta) Informatika dr Geler Zoltan 1 Predavanja B
ČET 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 122 (37/I) RAČUNARSKA UČIONICA (30 mesta) Informatika Bala Karlo 1 Vežbe B
PET 15:00 – 15:45 OAS ŽURNALISTIKA 122 (37/I) RAČUNARSKA UČIONICA (30 mesta) Informatika dr Geler Zoltan 1 Predavanja C
PET 15:45 – 17:15 OAS ŽURNALISTIKA 122 (37/I) RAČUNARSKA UČIONICA (30 mesta) Informatika Bala Karlo 1 Vežbe C
PET 17:15 – 18:45 OAS ŽURNALISTIKA 108 (26/I) (98 mesta) Istorija novinarstva dr Barović Vladimir 1 Predavanja sve grupe
PON 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 222 (65/II) (46 mesta) Uvod u antropologiju IP dr Škorić Marko 2 Predavanja sve grupe
PON 11:15 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Uvod u antropologiju IP dr Bilinović Ana 2 Vežbe sve grupe
PON 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 222 (65/II) (46 mesta) Agencijsko novinarstvo dr Gruhonjić Dinko 2 Vežbe C
PON 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 323 (121/III) (50 mesta) Maternji jezik 3: Leksikologija i frazeologija IP dr Štrbac Gordana 2 Predavanja sve grupe
PON 15:00 – 16:30 OAS ŽURNALISTIKA 257 (126) Retorika Mađarski IP dr Lošonc-Farago Kornelija 2 Predavanja sve grupe
UTO 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 237 (71/II) SEMINAR RUMUNISTIKA I SLOVAKISTIKA (20 mesta) Morfologija slovačkog jezika 1 IP dr Makišova Ana 2 Predavanja sve grupe
UTO 09:00 – 11:15 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Retorika – srpski IP dr Jakšić-Provči Branka 2 Vežbe A
UTO 09:00 – 09:45 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Maternji jezik 3: Leksikologija i frazeologija IP Dragić Mila 2 Vežbe A
UTO 09:45 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Leksikologija sa frazeologijom srpskog jezika IP Dragić Mila 2 Vežbe A
UTO 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 247 (81/II) (9 mesta) Morfologija slovačkog jezika 1 IP dr Makišova Ana 2 Vežbe sve grupe
UTO 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Maternji jezik 3: Leksikologija i frazeologija IP Dragić Mila 2 Vežbe B
UTO 11:15 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Retorika – srpski IP dr Jakšić-Provči Branka 2 Vežbe B
UTO 14:15 – 15:45 OAS ŽURNALISTIKA 254 (123/II 1/2) (20 mesta) Retorika Mađarski IP dr Novak Aniko 2 Vežbe sve grupe
UTO 16:30 – 18:00 OAS ŽURNALISTIKA 314 (109) (46 mesta) Odnosi s javnošću IP dr Matanović Jelena 2 Predavanja sve grupe
UTO 16:30 – 17:15 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Tokovi kulturne istorije u višenacionalnoj Vojvodini od XVIII do kraja XX veka IP dr Mikavica Dejan 2 Predavanja sve grupe
UTO 17:15 – 18:00 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Tokovi kulturne istorije u višenacionalnoj Vojvodini IP dr Mikavica Dejan 2 Predavanja sve grupe
UTO 18:00 – 18:45 OAS ŽURNALISTIKA 314 (109) (46 mesta) Odnosi s javnošću IP dr Matanović Jelena 2 Vežbe sve grupe
UTO 18:00 – 18:45 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Tokovi kulturne istorije u višenacionalnoj Vojvodini od XVIII do kraja XX veka IP dr Mikavica Dejan 2 Vežbe sve grupe
SRE 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 102 (49/I) (70 mesta) Novinarski žanrovi 2 dr Valić-Nedeljković Dubravka 2 Predavanja sve grupe
SRE 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 247 (81/II) (9 mesta) Književnost Slovaka u Vojvodini IP dr Svetlik Adam 2 Predavanja sve grupe
SRE 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Novinarski žanrovi 2 Gajić Zlatomir 2 Vežbe B
SRE 15:00 – 16:30 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Novinarski žanrovi 2 Gajić Zlatomir 2 Vežbe C
SRE 16:30 – 18:00 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Novinarski žanrovi 2 Gajić Zlatomir 2 Vežbe A
ČET 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Agencijsko novinarstvo dr Gruhonjić Dinko 2 Vežbe A
ČET 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 204 (90a) Kulturna istorija Rusina IP dr Ramač Janko 2 Predavanja sve grupe
ČET 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 254 (123/II 1/2) (20 mesta) Mađarski jezik 3-Morfologija i sintaksa IP Biro Ana 2 Vežbe sve grupe
ČET 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 222 (65/II) (46 mesta) Agencijsko novinarstvo dr Gruhonjić Dinko 2 Vežbe B
ČET 12:00 – 12:45 OAS ŽURNALISTIKA 204 (90a) Kulturna istorija Rusina IP dr Ramač Janko 2 Vežbe sve grupe
PET 09:00 – 09:45 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Retorika – srpski IP dr Jakšić-Provči Branka 2 Predavanja sve grupe
PET 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 254 (123/II 1/2) (20 mesta) Mađarski jezik 3 Morfologija i sintaksa IP dr Kovač-Rac Eleonora 2 Predavanja sve grupe
PET 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 201 (89/II) (76 mesta) Istorija srpske kulture IP dr Varnica Nevena 2 Predavanja sve grupe
PET 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 107 (25/I) (98 mesta) Agencijsko novinarstvo dr Gruhonjić Dinko 2 Predavanja sve grupe
PET 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 340 (151/III) (50 mesta) Osnovi filozofije IP dr Đikanović Mina 2 Predavanja sve grupe
UTO 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Radijsko novinarstvo dr Milinkov Smiljana 3 Radionica A
UTO 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Radijsko novinarstvo dr Milinkov Smiljana 3 Radionica B
UTO 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Radijsko novinarstvo dr Milinkov Smiljana 3 Radionica C
UTO 18:00 – 19:30 OAS ŽURNALISTIKA 300 (157/III) (76 mesta) Radijsko novinarstvo dr Pralica Dejan 3 Predavanja sve grupe
SRE 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Radijsko novinarstvo dr Pralica Dejan 3 Vežbe A
SRE 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Radijsko novinarstvo dr Pralica Dejan 3 Vežbe B
SRE 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Radijsko novinarstvo dr Pralica Dejan 3 Vežbe C
SRE 13:30 – 14:15 OAS ŽURNALISTIKA 109 (27/I) DIDAKTIČKO-PSIHOLOŠKI KABINET (42 mesta) Istorija Srba u XX veku IP dr Šimunović-Bešlin Biljana 3 Vežbe sve grupe
SRE 15:00 – 16:30 OAS ŽURNALISTIKA 125 (40/I) (32 mesta) Istorija Srba u XX veku IP dr Šimunović-Bešlin Biljana 3 Predavanja sve grupe
ČET 09:45 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Osnovi audio-vizuelnog izražavanja IP dr Drašković Brankica 3 Predavanja sve grupe
ČET 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Osnovi audio-vizuelnog izražavanja IP dr Drašković Brankica 3 Vežbe sve grupe
ČET 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Izveštavanje o drugom dr Milinkov Smiljana 3 Vežbe B
ČET 15:00 – 16:30 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Izveštavanje o drugom dr Milinkov Smiljana 3 Vežbe A
ČET 16:30 – 18:00 OAS ŽURNALISTIKA P25 AMFITEATAR/PRIZEMLJE (215 mesta) Izveštavanje o drugom dr Milinkov Smiljana 3 Predavanja sve grupe
PET 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA P25 AMFITEATAR/PRIZEMLJE (215 mesta) Osnovi ekonomije dr Josifidis Kosta 3 Predavanja sve grupe
PET 10:30 – 11:15 OAS ŽURNALISTIKA P25 AMFITEATAR/PRIZEMLJE (215 mesta) Osnovi ekonomije dr Josifidis Kosta 3 Vežbe sve grupe
PET 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 102 (49/I) (70 mesta) Stilistika IP dr Varnica Nevena 3 Vežbe sve grupe
PET 16:30 – 18:00 OAS ŽURNALISTIKA 201 (89/II) (76 mesta) Stilistika IP dr Varnica Nevena 3 Predavanja sve grupe
PON 09:00 – 11:15 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Desk i redakcije dr Drašković Brankica 4 Radionica C
PON 09:00 – 11:15 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Desk i redakcije Fratucan Marina 4 Radionica A
PON 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Dikcija dr Sredojević Dejan 4 Vežbe B
PON 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Novinarstvo i politika IP dr Gruhonjić Dinko 4 Predavanja sve grupe
PON 15:45 – 16:30 OAS ŽURNALISTIKA P9 VELIKA SALA ZA SEDNICE/PRIZEMLJE (50 mesta) Mediji i prava nacionalnih manjina IP dr Gruhonjić Dinko 4 Vežbe sve grupe
PON 16:30 – 18:00 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Dikcija dr Sredojević Dejan 4 Vežbe C
UTO 13:30 – 15:45 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Desk i redakcije Fratucan Marina 4 Vežbe B
UTO 16:30 – 18:45 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Desk i redakcije Gajić Zlatomir 4 Vežbe C
SRE 09:00 – 09:45 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Politički marketing Fratucan Marina 4 Vežbe A
SRE 09:45 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Politički marketing Fratucan Marina 4 Vežbe B
SRE 11:15 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Sport i mediji IP Gajić Zlatomir 4 Vežbe sve grupe
SRE 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Sport i mediji IP dr Milinkov Smiljana 4 Predavanja sve grupe
SRE 16:30 – 18:00 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Dikcija dr Sredojević Dejan 4 Vežbe A
SRE 18:00 – 19:30 OAS ŽURNALISTIKA 307 (97/III) (40 mesta) Novinarstvo i politika IP dr Gruhonjić Dinko 4 Vežbe sve grupe
ČET 09:00 – 10:30 OAS ŽURNALISTIKA 123 (38/I) RAČUNARSKA UČIONICA (30 mesta) Mediji i prava nacionalnih manjina IP dr Gruhonjić Dinko 4 Predavanja sve grupe
ČET 10:30 – 12:00 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Mediji za decu IP dr Valić-Nedeljković Dubravka 4 Predavanja sve grupe
ČET 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Mediji za decu IP Gajić Zlatomir 4 Vežbe sve grupe
ČET 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 109 (27/I) DIDAKTIČKO-PSIHOLOŠKI KABINET (42 mesta) Izveštavanje u kriznim i ratnim uslovima IP dr Barović Vladimir 4 Predavanja sve grupe
ČET 13:30 – 15:00 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Izveštavanje o prirodnim i izazvanim katastrofama i nesrećama IP dr Barović Vladimir 4 Predavanja sve grupe
ČET 16:30 – 18:00 OAS ŽURNALISTIKA 111 (29/I) (57 mesta) Izveštavanje o prirodnim i izazvanim katastrofama i nesrećama IP Šinković Norbert 4 Vežbe sve grupe
ČET 18:00 – 19:30 OAS ŽURNALISTIKA 300 (157/III) (76 mesta) Politički marketing dr Kleut Jelena 4 Predavanja sve grupe
PET 09:00 – 11:15 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Desk i redakcije Fratucan Marina 4 Radionica sve grupe
PET 12:00 – 13:30 OAS ŽURNALISTIKA 111 (29/I) (57 mesta) Desk i redakcije dr Barović Vladimir 4 Predavanja sve grupe
PET 15:00 – 17:15 OAS ŽURNALISTIKA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Desk i redakcije Gajić Zlatomir 4 Vežbe sve grupe
PET 17:15 – 18:45 OAS ŽURNALISTIKA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Izveštavanje u kriznim i ratnim uslovima IP Gajić Zlatomir 4 Vežbe sve grupe