Dan Termin Studijski program Učionica Predmet Nastavnici i saradnici Godina Nastava Grupa
PON 18:00 – 20:15 MAS KOMUNIKOLOGIJA 127 (42/I) JEZIČKA LABORATORIJA (32 mesta) Evropska unija IP dr Samardžić Momir 1 Predavanja sve grupe
UTO 16:30 – 18:00 MAS KOMUNIKOLOGIJA 340 (151/III) (50 mesta) Kritička analiza medijskog diskursa dr Pralica Dejan 1 Vežbe sve grupe
UTO 18:45 – 20:15 MAS KOMUNIKOLOGIJA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Tehnika naučnog rada IP dr Stojšin Snežana 1 Predavanja sve grupe
UTO 20:15 – 21:00 MAS KOMUNIKOLOGIJA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Tehnika naučnog rada IP dr Stojšin Snežana 1 Vežbe sve grupe
SRE 16:30 – 18:00 MAS KOMUNIKOLOGIJA 307 (97/III) (40 mesta) Kritička analiza medijskog diskursa dr Valić-Nedeljković Dubravka 1 Predavanja sve grupe
SRE 18:00 – 19:30 MAS KOMUNIKOLOGIJA 313 (108/III) SEMINAR FILOZOFIJA I SOCIOLOGIJA (28 mesta) Metodologija naučnog rada IP dr Stojšin Snežana 1 Predavanja sve grupe
SRE 19:30 – 20:15 MAS KOMUNIKOLOGIJA 313 (108/III) SEMINAR FILOZOFIJA I SOCIOLOGIJA (28 mesta) Metodologija naučnog rada IP dr Stojšin Snežana
Kojić Milena student ds 1 Vežbe sve grupe
ČET 15:00 – 16:30 MAS KOMUNIKOLOGIJA 339 (150/III) SEMINAR SRPSKA KNJIŽEVNOST (24mesta) Teorija komuniciranja dr Kleut Jelena 1 Predavanja sve grupe
ČET 16:30 – 18:00 MAS KOMUNIKOLOGIJA 116 (32/I) STUDIO (20 mesta) Teorija komuniciranja dr Kleut Jelena 1 Vežbe sve grupe
PET 15:00 – 16:30 MAS KOMUNIKOLOGIJA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Istorija propagande IP dr Šimunović-Bešlin Biljana 1 Predavanja sve grupe
PET 16:30 – 17:15 MAS KOMUNIKOLOGIJA 115 (31/I) STUDIO (32 mesta) Istorija propagande IP dr Barović Vladimir 1 Vežbe sve grupe