Raspored ispita Odseka za medijske studije
u aprilskom ispitnom roku
školske 2016/17. godine.

Osnovne akademske studije
Predmet, profesor Termin (k/p/u) Studijska grupa, godina, semestar učionica
plan 2015.
Uvod u novinarstvo,
D. Valić-Nedeljković,Prodanović 6.04. 9h žurnalistika
I godina
I semestar 116
Istorija novinarstva
Barović, Gajić 7.04. 9h žurnalistika
I godina
I semestar 115
Komunikologija I,
Kleut, Prodanović 5.04. 11h žurnalistika
I godina
I semestar 116
Informatika 7.04. 10h žurnalistika
I godina
I semestar 122
II Novinarski žanrovi I
Valić Nedeljković, Milinkov 6.04. 10h žurnalistika
I godina
II semestar 116
Komunikologija II
Kleut, Prodanović 5.04. 11h žurnalistika
I godina
II semestar 116
plan 2008.

III Novinarski žanrovi II
Valić , Gajić 4.04. 9h žurnalistika
II godina
III semestar 116
Agencijsko novinarstvo 6.04. 10h 307

plan 2008.
IP4 Velikani srpskog novinarstva
Barović 7.04. 9h žurnalistika
II godina
III semestar 115
IP4 Evropska kulturna istorija,
I. Živančević-Sekeruš žurnalistika
II godina
III semestar
IV Novinarstvo u štampanim medijima,
Barović, Dragana Prodanović 7.04. 15h žurnalistika
II godina
IV semestar 115
plan 2008.

V Radijsko novinarstvo, Pralica, Milinkov 8.04. 10h žurnalistika
III godina
V semestar 116
Agencijsko novinarstvo,
Gruhonjić, MIlinkov 7.04. 10h žurnalistika
žurnalistika
III godina
V semestar 307
VI Televizijsko novinarstvo, 5.04. 10h žurnalistika
III godina
VI semestar 115
Internetsko novinarstvo,
Gruhonjić, Gajić

7.04. 12h žurnalistika
III godina
VI semestar

307
Analiza medijskog diskursa,
D. Valić Nedeljković, Pralica 4.04. 10h žurnalistika
III godina
VI semestar 116
IP 8 Fotografija i mediji 3.04. 16h žurnalistika
III godina
VI semestar 115
IP 8 Izveštavanje o drugom
Milinkov 3.04. 10h žurnalistika
III godina
VI semestar 115
VII Desk i redakcije,
Barović, Šinković 7.04. 12h žurnalistika
IV godina
VII semestar 115
Politički marketing,
Kleut, Fratucan 6.04. 10h žurnalistika
IV godina
VII semestar 116
IP 9 Mediji za decu,
Valić Nedeljković, Gajić 5.04. 9h žurnalistika
IV godina
VII semestar 307
IP9 Izveštavanje u kriznim i ratnim uslovima,
Barović, Drašković 8.04. 9h žurnalistika
IV godina
VII semestar 115
IP 9 Privredno novinarstvo, Barović, Prodanović 8.04. 9h žurnalistika
IV godina
VII semestar 115
IP 10 Menadžment medija,
Gruhonjić, Drašković 5.04. 12h žurnalistika
IV godina
VII semestar 115
IP 10 Mediji i prava nacionalnih manjina
Gruhonjić, Drašković 5.04. 10h žurnalistika
IV godina
VII semestar 115
IP 11 Novinarstvo i politika
Gruhonjić, Šinković 5.04. 13h žurnalistika
IV godina
VII semestar 115
IP 11 Izveštavanje o prirodnim i izazvanim katastrofama,
Barović 8.04. 11h žurnalistika
IV godina
VII semestar 115
VIII Istraživačko novinarstvo,
Barović, Šinković 8.04. 13h žurnalistika
IV godina
VIII semestar 115
Medijsko pravo
Pralica 4.04. 13h žurnalistika
IV godina
VIII semestar 307
IP 12 Debata,
Valić Nedeljković, Šinković 5.04. 9h žurnalistika
IV godina
VIII semestar 116
IP 13 Mediji i verske zajednice, Valić Nedeljković, Milinkov 5.04. 11h žurnalistika
IV godina
VIII semestar 116

Termine ispita koje drže profesori sa drugih studijskih grupa pogledati na rasporedima tih studijskih grupa

MASTER STUDIJE
Predmet, profesor Termin (k/p/u) Studijska grupa, godina, semestar učionica
Kritička analiza medijskog diskursa 6.04. 12h Komunikologija
MASTER 116
Teorije komuniciranja 5.04. 15h Komunikologija
MASTER 116
Istorija propagande 7.04. 13h Komunikologija
MASTER 115
Savremeni medijski sistemi 6.04. 12h Komunikologija
MASTER 116
Novi vizuelni i elektronski mediji 4.04. 15h Komunikologija
MASTER 116
Medijski javni servisi 4.04. 15h Komunikologija
MASTER 115
Elektronsko izdavaštvo 5.04. 12h Komunikologija
MASTER 232