FILOZOFSKI FAKULTET
ODSEK ZA MEDIJSKE STUDIJE

MAJSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK 2017.

datum vreme mesto
Informatika 12.05. 17.30 122
Komunikologija 1 i 2 10.05. 15 280
Desk i redakcije 12.05. 12 200
Mediji i verske zajednice 10.05. 12.45 281
Uvod u novinarstvo 11.05. 9.45 281
Politički marketing 10.05. 15 280
Televizijsko novinarstvo 9.05. 9.45 115
Agencijsko novinarstvo 11.05. 10.30 280
Analiza medijskog diskursa 10.05. 12.45 281
Internetsko novinarstvo 11.05. 13.30 122
u. 12.05. 11 280
Istraživačko novinarstvo 12.05. 13 200
Izveštavanje o prirodnim i izazvanim katastrofama 12.05. 12 200
Mediji i prava nacionalnih manjina 11.05. 10.30 280
Mediji za decu 10.05. 12.45 281
Izveštavanje u kriznim i ratnim uslovima 12.05. 12 200
Menadžment medija 11.05. 10.30 280
Medijsko pravo 11.05. 16.30 200
Radijsko novinarstvo 11.05. 16.30 200
Izveštavanje o drugom 11.05. 10.30 280
Novinarstvo i politika 11.05. 10.30 200
Kritička analiza medijskog diskursa 10.05. 12.45 281
Teorije kominiciranja 10.05. 15 280
Medijski javni servisi 12.05. 16 281