FILOZOFSKI FAKULTET
ODSEK ZA MEDIJSKE STUDIJE

MARTOVSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK 2017.

datum vreme mesto
Informatika 10.03. 17.30 122
Komunikologija 1 i 2 8.03. 15 280

Desk i redakcije 10.03. 12 200

Mediji i verske zajednice
Uvod u novinarstvo 8.03.
9.03. 12.45
9.45 281
281
Politički marketing 9.03. 13 280
Televizijsko novinarstvo 10.03. 10.30 115
Agencijsko novinarstvo 9.03. 10.30 280
Analiza medijskog diskursa 8.03. 12.45 281

Internetsko novinarstvo 9.03.
10.03. 13.30
11 122
200
Istraživačko novinarstvo 10.03. 13 200
Izveštavanje o prirodnim i izazvanim katastrofama 10.03. 12 200
Mediji i prava nacionalnih manjina 9.03. 10.30 280
Mediji za decu 8.03. 12.45 281
Izveštavanje u kriznim i ratnim uslovima 10.03. 12 200
Menadžment medija 9.03. 10.30 280

Medijsko pravo 9.03. 16.30 200

Radijsko novinarstvo 9.03. 16.30 200
Izveštavanje o drugom 9.03. 10.30 280
Novinarstvo i politika 9.03. 10.30 200

Kritička analiza medijskog diskursa 8.03. 12.45 281

Teorije kominiciranja 8.03. 15 280
Medijski javni servisi 10.03. 16 281