Poslušajte ili preuzmite radio emisije koje su sačinili naši studenti:

2010

Grupa A – Radio ne radio

Grupa B – Šalter

Grupa V – A sad radio