Osnovne akademske studije žurnalistike

Stručni naziv: Diplomirani novinar

Studijski program 2015

Struktura studijskog programa

Specifikacija predmeta

Studijski program 2008

Struktura studijskog programa

Specifikacija predmeta

Studijski program 2007

Struktura studijskog programa

Master akademske studije komunikologije

Stručni naziv: Master komunikolog

Studijski program 2015

Struktura studijskog programa

Specifikacija predmeta

Studijski program 2008.

Struktura studijskog programa

Specifikacija predmeta

Više informacija na sajtu Filozofskog fakulteta