brankica-draskovic-1-3-cv

Kontakt:
Kabinet: P22
e-mail adresa: brankica.draskovic@ff.uns.ac.rs

Akademska karijera:
– 2016 – Diploma doktora nauka o dramskim umetnostima iz oblasti studija medija, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu (naziv disertacije „Između izveštavanja i spektakularnosti: prezentacija kulturne saradnje u srpskim i hrvatskim medijima“)
– 2016. godine – Izbor u zvanje stručni saradnik, Filozofski fakultet u Novom Sadu,  Oblast: Novinarstvo
– 2013. godine – Izbor u zvanje asistenta Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Oblast: Novinarstvo
– 2010. godine – Izbor u zvanje asistenta Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet u Novom Sadu,  Oblast: Novinarstvo
– 2009. godine – Diploma magistra lingvističkih nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Odsek za srpski jezik i lingvistiku (naziv magistarske teze „Diskurs televizijske centralne informativne emisije (TV Dnevnik“)
– 2007. godine –Izbor u zvanje stručni saradnik, Filozofski fakultet u Novom Sadu,  Oblast: Novinarstvo
– 2005/2006. godine – Postdiplomac u nastavi na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama i radionicama iz predmeta: Novinarski žanrovi II, Novinarstvo u štampanim medijima, TV novinarstvo.
– 2005. godine – Specijalističke studije, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Oblast: Lingvistika (naslov specijalističkog rada: Komparativna analiza vesti objavljenih u unutrašnjopolitičkim stranama dnevnih novina „Dnevnik“ i „Građanski list“
– 1998. godine – Diploma politikologa za novinarstvo i informisanje, Fakultet političkih nauka, Beograd (naslov diplomskog rada „Uloga medija u izazivanju kriza“)

Oblasti interesovanja i istraživanja:
–  Televizijsko novinarstvo
–  Dokumentarni film
–  Kritička analiza medijskog diskursa
–  Kultura sećanja