dejan-pralica-1-cv

Kontakt
◦ Kabinet: 200
◦ E-mail: pralica@ff.uns.ac.rs
◦ Telefoni: 455-602; 485-3928

Akademska karijera
◦ 2011. Docent za užu naučnu oblast Novinarstvo (komisija za izbor: van. prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, prof. emeritus dr Svenka Savić, van. prof. dr Rade Veljanovski)
◦ 2010. Asistent za užu naučnu oblast Novinarstvo (komisija za izbor: van. prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, van. prof. dr Rade Veljanovski i van. prof. dr Mirko Miletić)
◦ 2010. Diploma doktora političkih nauka (novinarstvo), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu – Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju (doktorska disertacija: „Lokalni radio u višejezičnoj sredini: primer Autonomna Pokrajina Vojvodina“, mentor:  van. prof. dr Rade Veljanovski)
◦ 2007. Asistent za užu naučnu oblast Novinarstvo (komisija za izbor: doc. dr Dubravka Valić-Nedeljković, doc. dr Rade Veljanovski i van. prof. dr Mirko Miletić)
◦ 2005. Diploma magistra lingvističkih nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Odsek za srpski jezik i lingvistiku (magistarska teza: „Diskursne osobine poslanica“, mentorka: prof. dr Svenka Savić)
◦ 2005. Asistent-pripravnik za naučnu oblast Novinarstvo (komisija za izbor: prof. dr Svenka Savić, doc. dr Dubravka Valić-Nedeljković i doc. dr Mirko Miletić)
◦ 2004. Stručni saradnik u nastavi na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama iz predmeta: Komunikologija 1, Uvod u novinarstvo i Novinarski žanrovi
◦ 2001. Diploma profesora srpskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Odsek za srpski jezik i lingvistiku (diplomski rad: „Sociolingvističke prilike na srpskohrvatskom jezičkom prostoru tokom druge polovine 20. veka“, mentorka: doc. dr Ivana Antonić)

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Žurnalistika
◦ Radijsko novinarstvo
◦ Analiza medijskog diskursa
◦ Neverbalna komunikacija
◦ Medijski sistem
◦ Verske zajednice i mediji