Kontakt
◦ Kabinet: 281
◦ e-mail: dubravka.valic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3918

Akademska karijera
◦ 2014. godine izbor u zvanje-redovna profesorka, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Novinarstvo
◦ 2009. godine izbor u zvanje-vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Novinarstvo
◦ 2004. godine – Izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Novinarstvo
◦ 1997. godine – Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Lingvistika, (naslov rada: Pragmatičke osobine intervjua ostvarenih na radiju)
◦ 1988. godine – Magistratura, Fakultet političkih nauka, Beograd
Oblast: Žurnalistika, (naslov rada: Film kao sredstvo komunikacije: gramatika filmskog jezika i kognitivni razvoj)
◦ 1975. godine – Diploma, Filozofski fakultet, Novi sad
Oblast: Lingvistika

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Analiza medijskog diskursa
◦ Medijski žanrovi
◦ Mediji i ljudska prava sa fokusom na ostvarivanje prava nacionalnih manjina na informisanje na maternjem jeziku