smiljana-milinkov-1-cv

Kontakt
◦ Kabinet: 200
◦ e-mail: smilinkova@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3928

Akademska karijera
◦ 2012. asistentkinja za užu naučnu oblast Novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama iz predmeta: Radijsko novinarstvo, Izveštavanje o drugome, Novinarski žanrovi I, Mediji i verske zajednice, Medijski javni servisi
◦ 2010. doktorske Rodne studije  u okviru ACIMSI na Univerzitetu u Novom Sadu
◦ 2010. završene master studije Novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
◦ 2008. stručna saradnica u nastavi za užu naučnu oblast Novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama iz predmeta: Radijsko novinarstvo, Izveštavanje o drugome, Novinarski žanrovi I, Mediji i verske zajednice, Debata, Medijski javni servisi
◦ 2001. diploma profesorke istorije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, diplomski rad na temu „Kulturna politika Kraljevine SHS (1918-29)“

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ mediji i ravnopravnost polova
◦ izveštavanje o drugome i drugačijem
◦ radijsko novinarstvo
◦ istraživačko novinarstvo