zoltan-geler-1-2-cv

Kontakt
◦ Kabinet: 281
◦ e-mail: zoltang@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3918

Akademska karijera
◦ 2016 – Izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Informatika u društvenim i humanističkim profilima, Odsek za medijske studije, Univerzitet u Novom Sadu.
◦ 2015 – Doktor informatičkih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (naslov doktorske disertacije: „Role of Similarity Measures in Time Series Analysis (Uloga mera sličnosti u analizi vremenskih serija)“).
◦ 2015 – Izbor u zvanje stručnog saradnika za užu naučnu oblast Informatika, Odsek za medijske studije, Univerzitet u Novom Sadu.
◦ 2014 – Ovlašćeni ECDL ispitivač, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
◦ 2009 – Izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Informatika, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
◦ 2008 – Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Informatika, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
◦ 2008 – Diplomirani informatičar – master, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (naslov master rada: „Primer korišćenja jedne nerelacione baze podataka“).
◦ 2006 – Postdiplomac angažovan u nastavi za užu naučnu oblast Informatika, Odsek za medijske studije, Folozofski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
◦ 2006 – Diplomirani informatičar, Prirodno-matematički fakultet,  Univerzitet u Novom Sadu (naslov diplomskog rada: „Heuristička implementacija jedne varijante igre Go-moku „).

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Veštačka inteligencija
◦ Mašinsko učenje
◦ Data mining
◦ Informatička pismenost
◦ e-Learning