dragana-prodanovic-1-cv

Kontakt
◦ Kabinet: P22
◦ e-mail: dragana.prodanovic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3917

Akademska karijera
◦ 2012. Izbor u zvanje stručne saradnice za užu naučnu oblast novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbam i radionicama iz predmeta Novinarstvo u štampanim medijima, Novinarski žanrovi I i Desk i redakcije
◦ 2008. Izbor u zvanje saradnice u nastavi za užu naučnu oblast novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama iz predmeta Novinarstvo u štampanim medijima i Novinarski žanrovi I
◦ 2009. Izbor u zvanje stručne saradnice za užu naučnu oblast novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama i radionicama iz predmeta Novinarstvo u štampanim medijima, Novinarski žanrovi II i Privredno novinarstvo
◦ 2007/2008. sudentkinja Master studija, modul Primenjena lingvistika, podmodul Obrada teksta, lektura i redaktura, na odseku za Srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
◦ 2004. diploma profesora srpskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (naslov „Antroponimija i patronimija Tovariševa od 1788. do 1802)

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ novinarstvo
◦ obrada teksta