ivana-simovljevic-jokic-1-cv

Kontakt
◦ Kabinet: 280
◦ e-mail: ivanas at ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3917

Diplome
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Srpski jezik i lingvistika, 2002.
◦ Specijalistička diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Srpski jezik i lingvistika, 2006.
◦ Diploma master studija Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Srpski jezik i lingvistika, 2009.

Član Društva za primenjenu lingvistiku Srbije