marina-fratucan-1-cv

Kontakt
◦ Kabinet: 200
◦ e-mail: mfratucan@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3928

Diplome
◦ 2010. godine – Izbor u zvanje stručni saradnik, Filozofski fakultet u Novom Sadu Oblast: Novinarstvo
◦ 1993. diplomirala na Filozofskom fakultetu novosadskog univerziteta, odsek srpskohrvatski jezik u južnoslovenske književnosti

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ istrazivacko i dokumentaristicko radio i tv
◦ novinarstvo
◦ teme: suocavanje sa prosloscu, regionalna saradnja,
mladi, ljudska prava, polozaj manjina