vukasin-zivaljevic-2-cv

Kontakt
◦ Kabinet: P22
◦ e-mail: vukasin.zivaljevic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: +381(0)21 48 53 989, +381(0)69 69 33 11

Akademska karijera
2015. godine – Umjetničke doktorske studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Oblast: Dramske i audio-vizuelne umetnosti
2014. godine – Diploma na master studijama na Akademije umetnosti u Novom Sadu, Dramski odsek. Zvanje: Audio-vizuelni umetnik – master
2011. godine – Izbor u zvanje stručni saradnik, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Oblast: Televizijsko novinarstvo, istraživačko novinarstvo i Fotografija i mediji
2009. godine – Diploma na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Dramski odsek, Katedra za Audio-vizuelne medije, studijska grupa: Filmska i TV kamera

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Audio-vizuelne umjetnosti, sa naglaskom na filmskoj i TV produkciji u teoriji i praksi
◦ Fotografija